Sử dụng hệ thống CRM trong quản lý doanh nghiệp

crm-la-gi

1. Hệ thống CRM

Là phương pháp giúp các doanh nghiệp tiếp cận, giao tiếp và thực hiện giao dịch với khách hàng một cách có hệ thống và hiệu quả. Có thể quản lý các thông tin của khách hàng như thông tin về tài khoản, nhu cầu liên lạc và các vấn đề khác nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn. Các mục tiêu của hệ thống CRM là tìm kiếm, thu hút, giành niềm tin khách hàng mới, duy trì các đối các, giữ chân khách hàng cũ, giảm chi phí tiếp thị và mở rộng dịch vụ khách hàng.

Hệ thống CRM đáng tin cậy, giúp quản lý khách hàng và nhân viên. Một chính sách quan hệ khách hàng hợp lý còn bao gồm chiến lược đào tạo nhân viên. Điều chỉnh phương pháp kinh doanh và áp dụng hệ thống công nghệ thông tin phù hợp.

Hệ thống CRM là tập hợp các công tác quản lý, chăm sóc và xây dựng mối quan hệ giữa các khách hàng và doanh nghiệp.

crm 6

2. Lợi ích của hệ thống CRM

  • Chất lượng và hiệu quả
  • Giảm giá thành tổng thể
  • Hệ thống CRM hỗ trợ việc đưa ra các quyết định
  • Tăng khả năng của doanh nghiệp
  • Tạo sự chú ý của khách hàng
  • Hệ thống CRM tăng lợi ích chung
  • Phát triển kế hoạch
  • Thúc đẩy sự phát triển sản phẩm

3. Triển khai hệ thống CRM trong quản lý doanh nghiệp

Xây dựng được tầm nhìn

Xác định được vị trí của doanh nghiệp trên thị trường, định hướng phân đoạn khách hàng. Thiết lập các mục tiêu khách hàng, hệ thống CRM định ra thước đo giám sát hoạt động của chiến lược.

Thống nhất nội bộ

Tất cả các chiến lược một khi được triển khi đều được thống nhất từ nhà lãnh đạo đến các nhân viên bình thường. Phần mềm CRM như một chiến lược chung liên quan đến mọi cá nhân trong doanh nghiệp. Các doanh nghiệp mới áp dụng mô hình CRM, điều cần thiết phải tổ chức họp các phòng ban để đưa ra những ý kiến về CRM. Quản trị viên sẽ thống nhất ý kiến để triển khai cách thức sử dụng hợp lý. Giúp giải quyết những mâu thuẫn.

Văn hóa doanh nghiệp

Ứng dụng CRM là doanh nghiệp thay đổi về tư duy chiến lược, về cách thức kinh doanh, về cách quản lý nhân sự. Thể hiện sự chuyên nghiệp cho doanh nghiệp của bạn. CRM tạo nên cơ hội cho mỗi người, tỉ lệ thành công sẽ tăng lên. Việc quản lý phải hướng tới mục đích xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên nền tảng lợi ích của doanh nghiệp đặt bên trên lợi ích cá nhân.